Stavební úřad a zimní zahrady

Obecně platí, že ohlášení zimní zahrady postačí v případě, že se jedná o drobnou stavbu. Drobná stavba musí splňovat dvě podmínky - rozměr 16 m2 a plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.

V případě, že bude Vaše zimní zahrada funkčně propojená s rodinným domem, bude tvořit přístavbu, která je propojená s dalšími místnostmi domu a tím vlastně zvětšuje půdorys RD, je potřeba územní rozhodnutí a stavební povolení. Tato dvě řízení se ale v případě jednoduché stavby slučují. Pro stavebníka to prakticky znamená jedno řízení.

V případě, že zimní zahrada nebude provozně propojena s RD (bude mít samostatný vchod např. ze zahrady), bude záležet na její ploše. Do 16 m2 bude stačit ohlášení, nad 16 m2 stavební povolení.


V každém případě je lépe konkrétní případ konsultovat přímo s referentem příslušného stavebního úřadu.