Průběh výroby

1. - kontakt     více >>

2. - zaměření (zimní zahrada - hrubé)

3. - návrh provedení

4. - přesné zaměření (zimní zahrada)

5. - sepsání smlouvy o dílo

6. - uhrazení zálohy

7. - výroba

8. - montáž

9. - předání

10. - úhrada zbytkové částky